Skip to content Skip to footer

 

Centar za ples i rekreaciju

„Centar za ples i rekreaciju“ je nevladina organizacija, osnovana radi djelovanja u oblastima kao što su sport, kultura, unapređivanje zdravih životnih navika, humanitarni rad, razvoj dijaloga i komunikacije. Centar promoviše pozitivan stav prema sebi i okolini, aktivan život i pokret, promišljanje, informiranost o navikama i životnim praksama koje pomažu u svakodnevnom životu.

Godina2019Share