Agencija Colosseum osnovana je 2000. godine, a danas čini kompaniju koja je vrlo uticajna i podržava razvijanje ideja slobodnog poduzetništva i razvoja pozitivne poduzetničke atmosfere u BiH. Iskustvo u dvadesetogodišnjem podrazumijeva da smo izuzetni poznavaoci korporativnog stanja u BiH. U našem iskustvu imamo puno prvijenaca, projekata koje smo osmislili i organizovali u bliskoj suradnji sa lokalnim, državnim i međunarodnim partnerima, sponzorima i donatorima i oni nam daju za pravo da razmišljamo globalno a djelujemo lokalno. Naše kampanje donijele su i prepoznatljive vrhunske rezultate (3 Ginisova rekorda) kao i velike regionalne projekte kulturnog, sportskog, humanitarnog i edukacijskog karaktera (Moj život moja pjesma, Olovka piše srcem, Ne okreći glavu, Žetva, itd.). Stvarajući i razvijajući imidž i korporativne komunikacije za više od 150 naših klijenata, i podržavajući vise od 500 njihovih brendova, konceptom “od ideje do potrošačke korpe” pomjerali smo granice postojećeg tržišta u BiH. Uvijek inovativni, i kreativni unosimo moderne angažovane standarde u komunikacijske kanale dajući projektima atraktivnost i aktuelnost, a sami smo svjesni da je i naš razvoj uspjeh naših partnera. Colosseum Agency was founded in 2000, and today it is a company with influence supporting the development of ​​free entrepreneurship and the development of a positive entrepreneurial atmosphere in B&H. Twenty year-long working experience means that we have an exceptional knowledge of the business climate in B&H. On our resume, we have been pioneers in most actions, projects that we have designed and organized in close cooperation with local, state and international partners, sponsors and donors, and they give us the right to think globally and act locally. Our campaigns have achieved incredible results (including 3 Guinness records) as well as large regional projects of cultural, sports, humanitarian and educational character (My life is My Song, Pencil Writes with its Heart, Do not Turn Away, Harvest, etc.). By creating and developing image and corporate communications for more than 150 of our clients, and supporting more than 500 of their brands, the concept "from idea to consumer basket" has moved limitations of the existing market in B&H. Always innovative, and creative, we bring modern standards into our communication channels, giving projects an attractive and current content, aware that our success is the success of our partners. 

20
godina iskustva