hide informationshow information

Think Freedom Ljubljana

U partnerstvu sa gradom Ljubljana, Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, Fakultetom za arhitekturu i likovnu umjetnosti, predstavili smo multimedijalnu instalaciju u Staroj gradskoj dvorani, koju su otvorili gradonačelnik Ljubljane Jankovič i gradonačelnik grada Sarajeva Skaka.

Think Freedom Ljubljana in partnership the City of Ljubljana, US Embassy, College of Architecture and College of Fine Arts, we presented multimedia installation at the Old City Hall, opened by Ljubljana mayor Jankovič and Sarajevo mayor Skaka.