hide informationshow information

BH Engineering Week

Nove ideje. Nove tehnologije. Nova ekonomija. Svi trendovi novog rasta. Program I SIBH/BHEW se događa u tri grada: Sarajevo, Banjaluka i Tuzla. Umrežavanjem privrede, stručne i akademske zajednice, predstavljanjem uspješnih i edukacijom novih stručnjaka, okupljamo najbolje proizvođačke kompanije u regiji i predstavljamo njihove proizvode.

New ideas. New technologies. New economy. All trends of new growth. BHEW was held in three cities: Sarajevo, Banja Luka and Tuzla. By networking the economy, professional and academic communities, presenting successful and educating new experts, we bring together the best manufacturers in the region and present their products.